Målgruppe

Indflytning

Når du har fået en bolig tilbudt på Leos Plejecenter er du velkommen til at ringe, så vi kan finde en dag hvor vi kan vise dig rundt i lejligheden og plejecenterets fællesarealer.

Vi vil, så vidt det er muligt, komme hjem til dig, til en indflyttersamtale, når du har takket ja til boligen.
Her vil vi informere dig om hvad vi forventer og tilbyder, og hvordan indflytningen praktisk kommer til at løbe an..

På Leos Plejecenter får du 2 kontaktpersoner, som vil have et godt overblik over din situation. De vil hjælpe dig med at skabe sammenhæng i hverdagens aktiviteter og rutiner, samt støtte dig i dine udfordringer. Vi lægger stor vægt på rehabilitering i hverdagen og tror på, at det vil bidrage til en øget livskvalitet.

Du bliver også tilknyttet en medicinansvarlig, som vil have et godt overblik over din sygdomshistorik, sygdomsforløb og observationer af dit helbred. Denne vil være ansvarlig for at dosere din medicin korrekt, genbestille medicin, tage kontakt til din læge/sygehus når det er nødvendigt og have et tæt samarbejde med vores tilknyttede sygeplejersker/terapeuter.
Alt sammen i samråd med dig og med din accept før der handles.

Du og dine pårørende er altid velkommen til at kontakte vores kontor for yderligere information