Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen er fortrinsvis ældre borgere med behov for pleje og omsorg.

Leos Plejecenter har ikke et afsnit for demente. Vi arbejder med integration og stimulering fra "det virkelige liv".

Når tiden nærmer sig, hvor der er behov for en plads på plejecenter, er det vigtigt, at du selv ønsker at flytte, så oplevelsen bliver positiv.

For at få plads skal du sende en ansøgning. Ansøgningsskema kan fås i selvbetjeningsboksen til højre eller i det lokale borgerservicecenter.

Når ansøgningen er modtaget, vil den blive behandlet og vurderet af Myndighedsafdelingen. Ved ansøgningen bliver der lagt vægt på, at der er tale om væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og der skal også være en helhedsvurdering ud fra et helhedssyn.