Hvem er vi

Personale

Det er vores mål at være synlige, og være let tilgængelige for alle. Vi ønsker et tæt samarbejde med beboernes pårørende – vi ønsker at vise dem de har medindflydelse og her er plads til alle.

På Leos Plejecenter er vi ca. 50 ansatte fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter. Personalet arbejder efter EDEN Alternativ og tager udgangspunkt i beboernes ressourcer og behov i hverdagen.