Værdigrundlag

Værdigrundlag

At beboerne oplever Leos Plejecenter som et hjem med ansvar og selvbestemmelse, hvor livsudfoldelse og trivsel bliver bedst mulig for den enkeltes ønsker og behov.

At beboerne opfordres og beskyttes til at varetage og bibeholde evne til at klare så mange personlige gøremål som muligt og oplever ansvar og medbestemmelse for egen person.

At beboere, familie og personale sammen arbejder for, at Leos Plejecenter er et godt sted for alle at være.

At Leos Plejecenter er en del af lokalsamfundet.

Vi lægger stor vægt på, at der ydes en individuel tilpasset pleje, hvor der tages vidtgående hensyn til den enkelte beboers normer, værdier og tidligere liv.