Vennekredsen

Leos Plejecenters Vennekreds har ca. 100 medlemmer, hvoraf ca. 25% er aktive. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf 2 suppleanter. Der er en beboer- og en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

Visioner:
Vi støtter op om beboerne på Leos Plejecenter, hvor vi målrettet arbejder med værdierne om åbenhed i hverdagen, samspil med personalet og kvalitetstid for den enkelte beboer, og dermed skaber trivsel og tilfredshed.

Strategi:
Der udsendes to gange årligt et program om arrangementer, som alle beboere, pårørende og venner kan deltage i. Bestyrelsen afholder hvert år møder der er nødvendige for at planlægge diverse arrangementer.

Leos Plejecenters Vennekreds er medlem af en netværksgruppe bestående af 10 plejecentre i Tønder Kommune. Her udveksler vi erfaring og gode idéer, som kan bruges i vort daglige arbejde.

Mål:
Vi ønsker, at indsatsen skal være målbar, og derfor afholdes der årligt en generalforsamling, hvor formanden for bestyrelsen fremlægger en detaljeret beretning. Efter hvert arrangement gennemføres der en evaluering sammen med beboerne og personalet.
Det er for os meget vigtigt at være på forkant med udviklingen, og vise rettidig omhu med de tiltag vi tager til gavn for vore beboere.
Det er et af Vennekredsens mål løbende at rette indsatsen til i samarbejdet med beboere og personale, til gavn for alle som har deres daglige gang i centeret.

Arrangementer:
Kort fortalt afholder vi et væld af arrangementer. Der kan blandt andet nævnes: Banko den sidste tirsdag i hver måned, forårs-, påske- og julefrokost, sommerfest, nytårskur, en tur til Lintrup ZOO, sommerhusudflugt, fest, musik og fællessang, shoppetur, høstfest og meget meget mere.

Derudover hjælper vi til, når Leos Plejecenter afholder arrangementer og har brug for en hånd.

Leos Plejecenters Vennekreds har, sammen med Richtsens Plejecenters Vennekreds, en minibus, der flittigt bliver brugt til store som små ture. Vennekredsen er altid behjælpelig med såvel kørsel som anden assistancer.

 I  juli 2015 har vi fået en ny bus, som blev fejret med balloner, flag, lagkage, tale og en artikel i JydskeVestkysten.

Samme dag blev vores nye sofacykel indviet, som Leos Plejecenters Vennekreds har sponsoreret. Nu skal vi ud og have vind i håret!

Den nye Vennebus.

Formand for Vennekredsen Lone Scheibel byder velkommen.

Plejecenterleder Anne Marie Gregersen byder velkommen.

Den nye sofacykel indvies.

Beboerne mødte talstærkt op til indvielsen.

Der er altid brug for din opbakning til det arbejde der foregår i Vennekredsen – både som aktiv frivillig eller med penge. Det koster årligt 50,00 kr. at være medlem af Vennekredsen.

Det vil glæde os, hvis du vil støtte vores arbejde. Vi er en lille flok, men vil gerne være flere. Vi modtager også gerne frivillige donationer til vort arbejde, hver en krone luner i kassen.

Ved interesse og spørgsmål kontakt:
Formand : Lone Scheibel – 29 43 42 09
Kasserer : Annemarie Paulsen – 74 72 32 86

Du kan også henvende dig til personalet eller kontoret på Leos Plejecenter.